Επιλογές


Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Σχ.  έτος  2021 - 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

(Πρόγραμμα  v.1.11)

 

Ημέρες και ώρες που οι διδάσκοντες του 2ου ΓΕΛ μπορούν να ενημερώσουν τους γονείς αναλυτικότερα: 

 

  Διδάσκοντες Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
  A1          
1 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ        
2 ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα 6η-7η    
3 ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Δευτέρα Τετάρτη
4 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα Παρασκευή
5 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη Πέμπτη
6 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτέρα Τετάρτη
7 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Πέμπτη
8 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Τετάρτη Πέμπτη
9 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Δευτέρα Πέμπτη
10 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Δευτέρα Τετάρτη
11 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΡΧΑΙΑ,  ΙΣΤΟΡΙΑ  (Υπεύθυνος Τμήματος) Τετάρτη Παρασκευή
             
             
  A2 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ        
2 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Τετάρτη Πέμπτη
3 ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα 6η-7η    
4 ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Δευτέρα Τετάρτη
5 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα Παρασκευή
6 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη Πέμπτη
7 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτέρα Τετάρτη
8 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ  (Υπεύθυνος Τμήματος) Τετάρτη Πέμπτη
9 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Τετάρτη Πέμπτη
10 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Δευτέρα Τετάρτη
11 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
             
             
             
  Β1 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   (Υπεύθυνος Τμήματος) Τρίτη Τετάρτη
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ        
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Βανθρ. Τετάρτη Πέμπτη
5 ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα 6η-7η    
6 ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ γεν.παιδ - ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.1,2 Δευτέρα Τετάρτη
7 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα Παρασκευή
8 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη Τετάρτη
9 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη Πέμπτη
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτέρα Τετάρτη
11 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Πέμπτη
12 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τρίτη Πέμπτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ.Βθ1 Τετάρτη Πέμπτη
14 ΣΚΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Δευτέρα    
15 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
             
             
  Β2 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ        
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ,  ΑΡΧΑΙΑ Βανθρ. Τετάρτη Πέμπτη
5 ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα 6η-7η    
6 ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ γεν.παιδ - ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.1,2 (Υπεύθυνος Τμήματος) Δευτέρα Τετάρτη
7 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ.Βθ2 Τετάρτη  Παρασκευή
8 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη Τετάρτη
9 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη Πέμπτη
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτέρα Τετάρτη
11 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Πέμπτη
12 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τρίτη Πέμπτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ.Βθ1 Τετάρτη Πέμπτη
14 ΣΚΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Δευτέρα    
15 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
             
             
             
  Β3 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
2 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ        
3 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ,  ΑΡΧΑΙΑ Βανθρ. Τετάρτη Πέμπτη
4 ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Δευτέρα 6η-7η    
5 ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ γεν.παιδ - ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.1,2 Δευτέρα Τετάρτη
6 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ (Υπεύθυνος Τμήματος) Δευτέρα Παρασκευή
7 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ.Βθ2 Τετάρτη Παρασκευή
8 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη Τετάρτη
9 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη Πέμπτη
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτέρα Τετάρτη
11 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Πέμπτη
12 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τρίτη Πέμπτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Τετάρτη Πέμπτη
14 ΣΚΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Δευτέρα    
15 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
16 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΡΧΑΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
             
             
             
             
  Γ1 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΛΟΓ. - ΓΛΩΣΣΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Υπεύθυνος Τμήματος) Τρίτη Τετάρτη
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Γα, Γθετ.-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Τρίτη Τετάρτη
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ        
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γανθρ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Κατ. Τετάρτη Πέμπτη
5 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γθετ. + Γυ + Γοπ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Δευτέρα Παρασκευή
6 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη Τετάρτη
7 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τετάρτη Πέμπτη
8 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γθετ, υγ - ΦΥΣΙΚΗ Κατ.        
9 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Γοπ-ΑΕΠΠ Κατ. Δευτέρα Τετάρτη
10 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Πέμπτη
11 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Γανθρ.-ΑΡΧΑΙΑ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
12 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γοπ-ΑΟΘ Κατ. Δευτέρα Πέμπτη
13 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Γθετ,υγ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ Δευτέρα Τετάρτη
             
             
             
  Γ2 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τρίτη Τετάρτη
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Γα, Γθετ.-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Τρίτη Τετάρτη
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ        
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γανθρ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Κατ. Τετάρτη Πέμπτη
5 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γθετ. + Γυ + Γοπ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Δευτέρα Παρασκευή
6 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη Τετάρτη
7 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   (Υπεύθυνος Τμήματος) Τετάρτη Πέμπτη
8 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γθετ, υγ - ΦΥΣΙΚΗ Κατ.        
9 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Γοπ-ΑΕΠΠ Κατ. Δευτέρα Τετάρτη
10 ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Πέμπτη
11 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Γανθρ.-ΑΡΧΑΙΑ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
12 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γοπ-ΑΟΘ Κατ. Δευτέρα Πέμπτη
13 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Γθετ,υγ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ Δευτέρα Τετάρτη
July 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Πρόγνωση Καιρού

Επισκεψιμότητα

1442932
Σήμερα
Χτες
Σύνολο
55
162
1442932