Επιλογές


Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Σχ.  έτος  2019 - 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

(Πρόγραμμα  v.1.41a)

 

Ημέρες και ώρες που οι διδάσκοντες του 2ου ΓΕΛ μπορούν να ενημερώσουν τους γονείς αναλυτικότερα:

 

 

  Διδάσκοντες Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
  A1          
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Επιλ. Τρίτη Τετάρτη
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Πέμπτη
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Επιλ. Τετάρτη Παρασκευή
5 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
6 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα Παρασκευή
7 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗ        
8 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιλ, Project Α1 Τρίτη Τετάρτη
9 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΧΑΙΑ Τρίτη Πέμπτη
10 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Τρίτη Παρασκευή
11 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Τρίτη Παρασκευή
12 ΨΑΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Δευτέρα Παρασκευή
             
  A2 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Επιλ. Τρίτη Τετάρτη
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,  PROJECT Α2 Δευτέρα Πέμπτη
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Επιλ. Τετάρτη Παρασκευή
5 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
6 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα Παρασκευή
7 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗ        
8 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιλ Τρίτη Τετάρτη
9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΑΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
10 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Τρίτη Παρασκευή
11 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη Παρασκευή

 

 

 

 

 

 

  Β1 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
3 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. Βθ1, Βθ2 Δευτέρα Παρασκευή
4 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,  PROJECT Β1 Δευτέρα Πέμπτη
5 ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Βανθρ. Τρίτη Πέμπτη
6 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
7 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα Παρασκευή
8 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.1        
9 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Τρίτη Τετάρτη
10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ γεν.παιδ - ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.2 Τρίτη Πέμπτη
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
12 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
13 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Βανθρ. Τρίτη Παρασκευή
             
  Β2 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
3 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. Βθ1, Βθ2 Δευτέρα Παρασκευή
4 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δευτέρα Πέμπτη
5 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
6 ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Βανθρ. Τρίτη Πέμπτη
7 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
8 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, PROJECT Β2 Δευτέρα Παρασκευή
9 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.1        
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Τρίτη Τετάρτη
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ γεν.παιδ - ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.2 Τρίτη Πέμπτη
12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Δευτέρα Τετάρτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Τρίτη Παρασκευή
14 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
15 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Βανθρ. Τρίτη Παρασκευή
             
  Β3 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ Τρίτη Τετάρτη
3 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατ. Βθ1, Βθ2 Δευτέρα Παρασκευή
4 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δευτέρα Πέμπτη
5 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
6 ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Βανθρ. Τρίτη Πέμπτη
7 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δευτέρα Τετάρτη
8 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, PROJECT Β3 Δευτέρα Παρασκευή
9 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.1        
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Τρίτη Τετάρτη
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ γεν.παιδ - ΦΥΣΙΚΗ Βθετ.2 Τρίτη Πέμπτη
12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Δευτέρα Τετάρτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Τρίτη Παρασκευή
14 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
15 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Βανθρ. Τρίτη Παρασκευή
16 ΨΑΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Δευτέρα Παρασκευή

 

 

 

 

 

 

  Γ1 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Γθετ.-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Δευτέρα Παρασκευή
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Πέμπτη
4 ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γανθρ. -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κατ, Γοπ-ΑΟΘ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
5 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γανθρ.-ΑΡΧΑΙΑ Κατ.        
6 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γυγ-ΒΙΟΛΟΠΑ Κατ. Δευτέρα Τετάρτη
7 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα Παρασκευή
8 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γυγ-ΦΥΣΙΚΗ Κατ.        
9 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Γοπ-ΑΕΠΠ Κατ. Τρίτη Τετάρτη
10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γθετ.-ΦΥΣΙΚΗ Τρίτη Πέμπτη
11 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Γανθρ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
12 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γοπ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Τρίτη Παρασκευή
13 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Γθετ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ., Γυγ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ. Τετάρτη Παρασκευή
             
  Γ2 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Γθετ.-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Δευτέρα Παρασκευή
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Πέμπτη
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
5 ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γανθρ. -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κατ, Γοπ-ΑΟΘ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
6 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γανθρ.-ΑΡΧΑΙΑ Κατ.        
7 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γυγ-ΒΙΟΛΟΠΑ Κατ. Δευτέρα Τετάρτη
8 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα Παρασκευή
9 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γυγ-ΦΥΣΙΚΗ Κατ.        
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Γοπ-ΑΕΠΠ Κατ. Τρίτη Τετάρτη
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γθετ.-ΦΥΣΙΚΗ Τρίτη Πέμπτη
12 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Γανθρ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γοπ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Τρίτη Παρασκευή
14 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Γθετ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ., Γυγ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ. Τετάρτη Παρασκευή
             
  Γ3 Μαθήματα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Τετάρτη Παρασκευή
2 ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Γθετ.-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Δευτέρα Παρασκευή
3 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δευτέρα Πέμπτη
4 ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τετάρτη Παρασκευή
5 ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γανθρ. -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κατ, Γοπ-ΑΟΘ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
6 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γανθρ.-ΑΡΧΑΙΑ Κατ.        
7 ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γυγ-ΒΙΟΛΟΠΑ Κατ. Δευτέρα Τετάρτη
8 ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δευτέρα Παρασκευή
9 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γυγ-ΦΥΣΙΚΗ Κατ.        
10 ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Γοπ-ΑΕΠΠ Κατ. Τρίτη Τετάρτη
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γθετ.-ΦΥΣΙΚΗ Τρίτη Πέμπτη
12 ΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Γανθρ.-ΙΣΤΟΡΙΑ Κατ. Τρίτη Πέμπτη
13 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γοπ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κατ. Τρίτη Παρασκευή
14 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Γθετ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ., Γυγ-ΧΗΜΕΙΑ Κατ. Τετάρτη Παρασκευή

 

 

 

 

September 2021
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Πρόγνωση Καιρού

Επισκεψιμότητα

1321102
Σήμερα
Χτες
Σύνολο
178
281
1321102