Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

Σχολικό έτος 2019-2020

Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής

 

Γ΄ Φάση: 

Από 02 έως 10 Σεπτεμβρίου Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ή μαθητριών καλούνται να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Επίσης 

καλούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή.

 

Η εκτυπωμένη αίτηση για την ανανέωση της εγγραφής των μαθητών/τριών δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί άμεσα στα ΓΕ.Λ. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019)

 

Ικτίνου 5, 54622 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 2310 235977 ,
Γραμματεία: 2310 270309
Τηλεομοιοτυπία-Fax: 2310 235977


 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Μαΐου 2019,   Αριθμ. 79942/ΓΔ4,   Αρ. Φύλλου 2005

2) Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο  οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς, ή άλλο ισότιμο τίτλο ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΓΕ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών.

β) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του παρόντος άρθρου περί Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

δ) Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας που ορίζονται στο άρθρο 11.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.


 

2ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019.


https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

η ημερομηνία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής ή Μετεγγραφής στην εφαρμογή e-εγγραφές παρατείνεται εκ νέου

 

Σχολικό έτος 2019-2020
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ή μαθητριών καλούνται να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Β΄ Φάση: 

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

έως  και την  Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 23.59

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής από μαθητές/-τριες που δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ Φάση για λόγους ανωτέρας βίας.

 

Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή.

Η εκτυπωμένη αίτηση για την ανανέωση της εγγραφής των μαθητών/τριών δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί άμεσα στα ΓΕ.Λ. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019)


 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-06-19_ EGRAFES-Ypeythini dilwsi_2o GEL.pdf)2019-06-19_ EGRAFES-Ypeythini dilwsi_2o GEL.pdf[ ]177 kB