Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020


23-01-2020

Εγκύκλιος: ενημέρωση πανελλαδικές 2020
με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα 

Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.


23-01-2020

Εγκύκλιος: ενημέρωση πανελλαδικές 2020
με το ΝΕΟ σύστημα

Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα.

Συνοψίζοντας, με το ΝΕΟ σύστημα των ημερήσιων ΓΕΛ συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020:

α) οι μαθητές Γ΄ ημερήσιου ΓΕΛ υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Με το νέο σύστημα των ημερήσιων ΓΕΛ μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων το επιλέξουν, δηλαδή οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά το παλαιό σύστημα, για το οποίο εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιος.

Πενθήμερη Εκδήλωση με θέμα

«Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.»

«Οι Σπουδές στο Α.Π.Θ.» στις 3, 4, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Κεντρική αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., για τις σχολές και τα τμήματα του Α.Π.Θ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου προκειμένου να παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων τους.
Οι παρουσιάσεις των Τμημάτων έχουν χωριστεί σε θεματικές ενότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα (επισυναπτόμενο έγγραφο 1). Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας και προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση όσο το δυνατόν περισσότεροι/ες μαθητές/τριες, επιλεγμένη από κάθε σχολείο αντιπροσωπεία οκτώ (8) ενδιαφερομένων μαθητών/τριών, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία μόνον ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (245 Εκδήλωση στο Α.Π.Θ_signed.pdf)Πενθήμερη Εκδήλωση με θέμα «Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.»[αντιπροσωπεία οκτώ (8) ενδιαφερομένων μαθητών/τριών - μία μόνον ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται]626 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΓΡΑΦΟ_1.pdf)Πρόγραμμα - θεματικές ενότητες. Οι παρουσιάσεις των Τμημάτων[«Οι Σπουδές στο Α.Π.Θ.» στις 3, 4, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Κεντρική αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.]227 kB