Επιλογές


Erasmus+ στο 2ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Το 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus plus με τίτλο:

«Promote integrated environment to guarantee refugees acceptance through Erasmus plus»

(Προώθηση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για την εγγύηση της αποδοχής των προσφύγων μέσω του Erasmus+)

Erasmus+ Partners

Leaflet προγράμματος