Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2ου ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ  2019 - 2020

εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2ου ΓΕΛΘ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2020-06-09_v.6.48.pdf)2020-06-09_v.6.48.pdf[ ]312 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Επαναπροσδιορισμός του Ω.Π. του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.pdf)Κάθε τμήμα διχοτομείται σε 2 υποτμήματα[Επαναπροσδιορισμός τμημάτων του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Ισχύει από 11/05/2020 για την Γ΄ τάξη και από 18/05/2020 για την Α΄και Β΄ Λυκείου]125 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπο-τμήματα Α΄ Λυκείου 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.pdf)Υπο-τμήματα Α΄ Λυκείου 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.pdf[ ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπο-τμήματα Β΄ Λυκείου 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.pdf)Υπο-τμήματα Β΄ Λυκείου 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.pdf[ ]151 kB