Επιλογές


Άρθρα

2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Τάξη : Α΄

Σχ. Έτος : 2016 -2017

Εξεταστέα ύλη Α΄Λυκείου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Α. Εισαγωγή

 

Σελ.18 (καταγωγή, μόρφωση Θουκυδίδη), σελ.19-20 (Η σημασία του πολέμου. Η έρευνα του παρελθόντος. Τα βαθύτερα αίτια του πολέμου), σελ.21-22 (Το πρότυπο του ηγέτη. Ο υπεύθυνος πολίτης), σελ.24-25 (ΜΕΘΟΔΟΣ), σελ. 26-27 (Γλώσσα και ύφος), σελ. 29-31 (Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς)

 

Β. Κείμενα

 

1. Ξενοφώντος Ελληνικά

 

Βιβλίο 2. Κεφ.1 § 25-32

 

Βιβλίο 2. Κεφ.2 § 3-4

 

Βιβλίο 2. Κεφ.2 § 16-23

 

Βιβλίο 2. Κεφ.3 §11-16

 

Βιβλίο 2. Κεφ.4 § 1-17

 

2. Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3, κεφάλαια 74, 75, 76, 77, 81, 83.

 

Γ. Γραμματική ? Συντακτικό: Όλα τα διδαχθέντα φαινόμενα.

 

Δημήτριος Βένος

 

Μαρία Γλαράκη

 

Μαρίνα Πένιου 

 


  

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ   Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχ. Έτος : 2016 -2017

 

 

Οι διδακτικές ενότητες:

 

1. Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες

 

2. Ο λόγος

 

3. Η Περιγραφή, μόνο οι σελίδες 144 - Ενεργητική και παθητική σύνταξη και 147 - Κυριολεκτική  (δηλωτική)   και μεταφορική (συνυποδηλωτική) λειτουργία της   γλώσσας

 

4. Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου και δομή παραγράφου

 

Δημήτριος Βένος

 

Ευαγγελία Παπαϊωάννου


 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

Πεζογραφία

 

Τα φύλα στη λογοτεχνία

 

Ποίηση

 

Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση

 

Δημήτριος Βένος

Ευαγγελία Παπαϊωάννου


  

  ΦΥΣΙΚΗ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  2016-2017

 

1.1. Ευθύγραμμη κίνηση

 

1.1.5. Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (σ.42-45)

1.1.6. Η έννοια της μέσης ταχύτητας (σ.48)

1.1.8. Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (σ.50-52)

1.1.9. Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (σ.52-57  όχι απόδειξη των τύπων) [εφαρμογή 1]

Περίληψη (σ.61-62)

 

1.2. Δυναμική σε μία διάσταση

 

1.2.3. Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα (σ.82-83)

1.2.4. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής (σ.84-86)

1.2.5. Η έννοια του βάρους (σ.87)

1.2.7. Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων (σ.89-90)

Περίληψη (σ.98-99)

 

1.3. Δυναμική στο επίπεδο

 

1.3.1. Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης-Αντίδρασης (σ.111)

1.3.2. Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση (σ.112-113)

1.3.3. Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο (σ.114-115)

1.3.4. Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες (σ.115-116)

1.3.6. Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων (σ.118-120)

1.3.7. Ο νόμος τη τριβής (σ.120-122)

Περίληψη (σ.147)

 

2.1. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

 

2.1.1.Η έννοια του έργου (σ.163-166)

2.1.2.Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας Θ.Μ.Κ.Ε. (σ.166-168) όχι απόδειξη

2.1.4 Η Μηχανική ενέργεια (σ.172-174 έως και τα έντονα γράμματα: Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του η μηχανική του ενέργεια παραμένει συνεχώς σταθερή. ) Α.Δ.Μ.Ε.

2.1.6 Η ισχύς (σ.178-179)

Περίληψη (σ.187-188)

 

Θεσσαλονίκη  4/5/2017

Μπούμπας Ευάγγελος

 


 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, A? ΛΥΚΕΙΟΥ

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Λιάτου Π., Τόδα Ε. και Τσακίρη Β.

 

3ο Κεφάλαιο: Κυκλοφορικό σύστημα

Εντός εξεταστέας ύλης είναι όλο το κεφάλαιο

α) «Εισαγωγή- Καρδιά»(σελ.43-46)

β) «Αιμοφόρα αγγεία (σελ.47-51)

γ) «Η κυκλοφορία του αίματος» (σελ.53-55) εκτός από το τμήμα «Το αίμα φτάνει στους νεφρούς?? ηπατικής φλέβας» στη σελ.54

δ) «Αίμα» (σελ.59-67) εκτός από το τμήμα «Αλβουμίνες», «Σφαιρίνες», «Ινωδογόνο», «Ορός» και «Συμπλήρωμα» στη σελ. 62 και το τμήμα «Πήξη του αίματος» στη σελ.63

 

9ο Κεφάλαιο: Νευρικό σύστημα

Εντός εξεταστέας ύλης είναι τα παρακάτω:

α) «Εισαγωγή - Δομή και λειτουργία νευρικών κυττάρων» (σελ. 139-140)

β) «Δυναμικό ηρεμίας - Νευρική ώση» (φωτοτυπία)

γ) «Περιφερικό νευρικό σύστημα» (σελ. 147-150)

δ) «Κεντρικό νευρικό σύστημα» (σελ. 150-153) δηλ. μόνον «Εισαγωγή», «Νωτιαίος μυελός», «Εγκέφαλος» και «Εγκεφαλικά ημισφαίρια».

 

12ο Κεφάλαιο: Αναπαραγωγικό σύστημα

Εντός εξεταστέας ύλης είναι τα παρακάτω:

α) «Αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα» (σελ. 203-204)

β) «Αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας» (σελ. 205)

γ) «Εμμηνορυσιακός κύκλος» (φωτοτυπία)

δ) «Σπερματογένεση», «Ωογένεση» και «Γονιμοποίηση» (σελ. 210-211)

ε) «Τοκετός» (σελ. 218)

στ) «Πολλαπλή κύηση» (σελ. 219)

 

Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αντίστοιχες με τα παραπάνω ερωτήσεις


 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(μάθημα επιλογής)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML

 

11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML

 

11.2 Η HTML 5 μέχρι σελ.98

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΣ

 

13.1 Εισαγωγή στις εφαρμογές νέφους

 

13.3 Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους (μέχρι σελ.116)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

15.1 Γενικά για τα κοινωνικά δίκτυα

 

15.2 Κατηγορίες κοινωνικών δικτύων

 

15.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης κοινωνικών δικτύων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

16.1 Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος

 

16.2 Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο

 

16.3 Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο

 

16.4 Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο

Ελένη Μύρου

 


 

Καλή Επιτυχία!


 

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Πρόγνωση Καιρού

Επισκεψιμότητα

553902
Σήμερα
Χτες
Σύνολο
30
19
553902