Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σχολ. Έτος 2014-2015

Α΄   ΛΥΚΕΙΟΥ

·Ελληνική Γλώσσα 

Αρχαία Ελληνικά 

Νέα Ελληνική Γλώσσα 
     Έκφραση Έκθεση

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

·Θρησκευτικά 

·Ιστορία 

·Μαθηματικά 

Άλγεβρα 

Γεωμετρία 

·Ξένη Γλώσσα 

·Φυσικές Επιστήμες 

Φυσική 

Χημεία 

Βιολογία 

·Ερευνητική Εργασία (Project) 

·Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

oΕφαρμογές Πληροφορικής

oΓεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

oΕλληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

oΚαλλιτεχνική Παιδεία

Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

·Θρησκευτικά 

·Αρχαία Ελληνικά
Σοφοκλέους Τραγωδίαι: «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης»
Σοφοκλέους τραγωδίαι: «Οιδίπους Τύραννος» και «Αίας» 

·Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση Έκθεση

·Νεοελληνική Λογοτεχνία 

·Ιστορία 

·Άλγεβρα 

·Γεωμετρία 

·Φυσική 

·Χημεία 

·Βιολογία 

·Α΄ Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

·Εισ. στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

·Φιλοσοφία

·Πολιτική Παιδεία Β΄ΓΕΛ

·Ερευνητική εργασία (Project) 

 

Ομάδα Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών

·Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

·Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

 

Ομάδα Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών 

·Μαθηματικά 

·Φυσική 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

·Θρησκευτικά 

·Αρχαία Ελληνικά Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος

·Νεοελληνική Γλώσσα 

·Νεοελληνική Λογοτεχνία 

·Ιστορία 

·Μαθηματικά 

·Φυσική 

·Βιολογία 

·Α΄ Ξένη Γλώσσα 

·Κοινωνιολογία 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

o

Θεωρητική Κατεύθυνση 

·Αρχαία Ελληνικά 

·Νεοελληνική Λογοτεχνία 

·Λατινικά 

·Ιστορία 

Θετ-Τεχν Κατεύθυνση 

·Μαθηματικά 

·Φυσική 

·Χημεία 

·Βιολογία 

·ΑΕΠ 

·ΑΟΔΕ