Επιλογές


Σχολικό  έτος  2018 - 2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου 

 

α/α

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

1

 Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

2

 Μαθηματικά2

Άλγεβρα 

3

Γεωμετρία 

2

3

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία 

2

Βιολογία 

2

4

Ιστορία 

2

5

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία).

3

6

Θρησκευτικά 

2

7

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project)

2

8

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

2

9

Φυσική Αγωγή 

2

 

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4

 

1

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

2

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

3

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2

4

Καλλιτεχνική Παιδεία

2

 

Σύνολο Ωρών 

35

 

  1.    Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

 2.    Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

 3.    Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

 

 

 

Η Α' Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων. 

·     Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

?   την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους και

?   το μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 

 

(Από τον νόμο υπ΄ αριθ. 4186/2013 που ψήφισε η Βουλή):

 

 

Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

 

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

 

2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:

 

α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

 

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.

 

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

 

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

 

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

 

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν.

 

ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων.

 

η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και

 

θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Πρόγνωση Καιρού

Επισκεψιμότητα

572995
Σήμερα
Χτες
Σύνολο
36
86
572995