Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου υπ’ αριθμ. 4610/2019

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Α΄ 70/07-05-2019 με θέμα:

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»

Τα άρθρα 101-116 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του ανωτέρω νόμου αφορούν ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.

………………………………………………………………………………………………….

11-05-2019

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-05-07_N 4610_2019_ ΦΕΚ Α 70_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf)Νόμος υπ’ αριθμ. 4610/2019 Εφημ. της Κυβέρνησης ΦΕΚ Α΄ 70/07-05-2019 [«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»]1230 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-05-07_ΦΕΚ-Σελ. 91-99 pdf άρθρα 101-116 Κεφ.Β.pdf)άρθρα 101-116 του Κεφαλαίου Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ[του Νόμου υπ’ αριθμ. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κλπ.]228 kB