Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

Σχολικό Έτος 2019-2020 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(σύνολο ωρών 32)
 

α/α

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

1

Θρησκευτικά

1

2

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6

3

Φυσική Αγωγή

2

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα)

α) Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

β) Ελεύθερο Σχέδιο

γ) Γραμμικό Σχέδιο

δ) Λατινικά

2

 

Σύνολο Ωρών Γενικής Παιδείας

9+2

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα
για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.)
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού

Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

1)     Αρχαία Ελληνικά

7

2)     Ιστορία

7

3)     Κοινωνιολογία

7

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1)     Φυσική

7

2)     Χημεία

7

3)     Μαθηματικά

7

ΟΜΑΔΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1)     Φυσική

7

2)     Χημεία

7

3)     Βιολογία

7

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1)     Μαθηματικά

7

2)     Πληροφορική

7

3)     Οικονομία

7

Σύνολο Ωρών μαθημάτων προσανατολισμού:

21

 

*αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020

 

Αριθμ. 107268/Δ2

Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β ́ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

 

Άρθρο 1
Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

....

 

3. Τα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

 

α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 

β) Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 

...

Άρθρο 5


Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

 

... ΦΕΚ Β 2881_05/07/2019  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Αριθμ. 107268/Δ2


 02-08-2019

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β ́ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-05-21_ΦΕΚ Β 1790_ωρολόγιο ΓΕΛ.pdf)2019-05-21_ΦΕΚ Β 1790_ωρολόγιο ΓΕΛ.pdf[ΦΕΚ Β΄ 1790/21-05-2019: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 139454/Δ2/28-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β΄ 3807) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΓΕΛ]115 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (neoellhniki-logotehnia.pdf)2019-08-02_Τρόπος εξέτασης «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»[Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β ́ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου]166 kB