Επιλογές


Σχ.  Έτος  2017 - 2018

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (35 ώρες/εβδ.)

Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

α/α

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Μαθήματα Γενικής Παιδείας ?

Κοινού Προγράμματος

Ώρες

1

 Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

2

 Μαθηματικά 

Άλγεβρα 

3

Γεωμετρία 

2

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία 

2

Βιολογία 

2

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ιστορία 

2

6

Φιλοσοφία

2

7

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία).

2

8

Θρησκευτικά 

2

9

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project)

1

10

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

2

11

Φυσική Αγωγή 

1

 

 

 Σύνολο Ωρών γενικής παιδείας

 

30 

α/α

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Μαθήματα προσανατολισμού

Ώρες

1η

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2

2η

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά

2

Φυσική

3

 

 

 Σύνολο Ωρών μαθημάτων προσανατολισμού
 

(ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4186/2013)

Στη Β' Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, μία (1) ώρα

ε) Ιστορία, δυο (2) ωρών.

στ) Φιλοσοφία, δυο (2) ωρών.

ζ) Πολιτική Παιδεία, δυο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

η) Θρησκευτικά, δυο (2) ωρών.

θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), μία (1) ώρα.

ι ) Ξένη Γλώσσα, δυο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

ια) Φυσική Αγωγή, μίας (1) ώρας.

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και

β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

α) Φυσική, τριών (3) ωρών και

β) Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.

 

 

·     Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.