Υπολογισμός Μορίων

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 - Γενικό Λύκειο

οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίζουν τα μόρια που προκύπτουν από τη βαθμολογία τους στην διεύθυνση:

 https://markcalc.it.minedu.gov.gr/