Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

09-04-2020

Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης

Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2020_04_09_ΥΑ_Περικοπή_Υλης_Πανελλ_Εξετ_ΓΕΛ_2020_signed.pdf)2020-04-09_ΥΑ Περικοπή Υλης Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020[Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020]215 kB