Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων

Πανελλαδικές 2020

δείτε το συνημμένο...

...

από 1 Ιουλίου μέχρι και 10 Ιουλίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

 

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

 

Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών

 

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

 

Δ. Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 

Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

....

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2020_6_23_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_Ε_Κ_ΕΙΔΙΚΩΝ_2020.pdf)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - 2020[Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων ]268 kB