Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

"Στα πλαίσια των δημιουργικών εργασιών στο μάθημα της Βιολογίας, οι μαθητές της Α' Λυκείου έφτιαξαν μία αφίσα που περιγράφει το κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωπο".