Επιλογές 

Πενθήμερη Εκδήλωση με θέμα

«Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.»

«Οι Σπουδές στο Α.Π.Θ.» στις 3, 4, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Κεντρική αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., για τις σχολές και τα τμήματα του Α.Π.Θ. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου προκειμένου να παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων τους.
Οι παρουσιάσεις των Τμημάτων έχουν χωριστεί σε θεματικές ενότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα (επισυναπτόμενο έγγραφο 1). Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας και προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση όσο το δυνατόν περισσότεροι/ες μαθητές/τριες, επιλεγμένη από κάθε σχολείο αντιπροσωπεία οκτώ (8) ενδιαφερομένων μαθητών/τριών, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία μόνον ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται.


 

«Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.»

στις 3, 4, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Κεντρική αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

 

σύνδεσμος (Link) της ζωντανής αναμετάδοσης της εκδήλωσης

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=897


1η ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 03-02-2020

1η ενότητα09:00 – 11:30  - Σχολή Θετικών Επιστημών - Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 Τμήμα Φυσικής  Τμήμα Μαθηματικών  Τμήμα Χημείας  Τμήμα Γεωλογίας  Τμήμα Πληροφορικής  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

2η ενότητα12:00 – 14:00 - Σχολή Θετικών Επιστημών - Σχολή Επιστημών Υγείας

 Τμήμα Βιολογίας  Τμήμα Ιατρικής  Τμήμα Οδοντιατρικής  Τμήμα Φαρμακευτικής  Τμήμα Κτηνιατρικής


 

2η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 04-02-2020

3η ενότητα: 09:00 – 11:30  - Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Νομική Σχολή - Φιλοσοφική Σχολή

 Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.  Νομική Σχολή  Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  Τμήμα Ψυχολογίας

 

4η ενότητα: 12:00 – 14:00 - Θεολογική Σχολή - Φιλοσοφική Σχολή

 Τμήμα Θεολογίας  Τμήμα Θεολογίας Μουσουλμανικών Σπουδών  Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας  Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας  Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής


3η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 05-02-2020

5η ενότητα: 09:00 – 11:30  - Φιλοσοφική Σχολή

 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Φιλολογίας

 

6η ενότητα: 12:00 – 14:00 - Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος - Σχολή Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού

 Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  Τμήμα Γεωπονίας  Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών)


Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (245 Εκδήλωση στο Α.Π.Θ_signed.pdf)Πενθήμερη Εκδήλωση με θέμα «Οι σπουδές στο Α.Π.Θ.»[αντιπροσωπεία οκτώ (8) ενδιαφερομένων μαθητών/τριών - μία μόνον ενότητα για την οποία ενδιαφέρεται]626 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΓΡΑΦΟ_1.pdf)Πρόγραμμα - θεματικές ενότητες. Οι παρουσιάσεις των Τμημάτων[«Οι Σπουδές στο Α.Π.Θ.» στις 3, 4, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Κεντρική αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.]227 kB

 

 

 

 
Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 με 22 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Ενημέρωση των μαθητών/τριων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για τις σχολές και τα τμήματα του Α.Π.Θ.

Συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου. Παρουσιάζουν το πρόγραμμα σπουδών, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και την εμπειρία τους από το Πανεπιστήμιο.

Οι παρουσιάσεις των Τμημάτων έχουν χωριστεί σε θεματικές ενότητες:

 


Η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 18/02/2019

-       1η ενότητα: Σχολή Θετικών Επιστημών - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών  Τμήμα Φυσικής  Τμήμα Μαθηματικών  Τμήμα Χημείας  Τμήμα Πληροφορικής  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

-       2η ενότητα: Σχολές Επιστημών Υγείας  Τμήμα Βιολογίας  Τμήμα Ιατρικής  Τμήμα Οδοντιατρικής  Τμήμα Φαρμακευτικής  Τμήμα Κτηνιατρικής

Video: Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 με 22 Φεβρουαρίου 2019

 


Η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 19/02/2019

-       3η ενότητα -   Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών -   Νομική Σχολή -   Φιλοσοφική Σχολή  Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.  Νομική Σχολή  Τμήμα Ψυχολογίας

-       4η ενότητα -  Θεολογική Σχολή - Φιλοσοφική Σχολή  Τμήμα Θεολογίας  Τμήμα Θεολογίας-Μουσουλμανικών Σπουδών  Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας  Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής  Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Video: Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 με 22 Φεβρουαρίου 2019

 


Η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 20/02/2019

-       5η ενότητα Φιλοσοφική Σχολή   Τμήμα Φιλολογίας  Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας  Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

-       6η ενότητα -   Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος -Σχολή Θετικών Επιστημών  -Σχολή Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού  Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος  Τμήμα Γεωπονίας  Τμήμα Γεωλογίας  Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών)

Video: Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 με 22 Φεβρουαρίου 2019

 


Η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 21/02/2019

-       7η ενότητα - Πολυτεχνική Σχολή  Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

-       8η ενότητα -   Πολυτεχνική Σχολή  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Video: Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 με 22 Φεβρουαρίου 2019 

 


Η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 22/02/2019

-       9η ενότητα   -Σχολή Καλών Τεχνών  Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών  Τμήμα Μουσικών Σπουδών  Τμήμα Θεάτρου  Τμήμα Κινηματογράφου

-       10η ενότητα - Παιδαγωγική Σχολή  - Σχολή Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσ/νίκης)

Video: Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 με 22 Φεβρουαρίου 2019

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Πρόγνωση Καιρού

Επισκεψιμότητα

1179750
Σήμερα
Χτες
Σύνολο
4
472
1179750