Επιλογές


ERASMUS+ 2018-2020

"Στα πλαίσια των δημιουργικών εργασιών στο μάθημα της Βιολογίας, οι μαθητές της Β' Λυκείου κατασκεύασαν το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA".